divider22

Pentru a deveni client avem nevoie de câteva informaţii:

  • nivelul lunar de consum (Mwh)
  • nivelul tensiunii de intrare (110 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV sau 0,4 kV)
  • nivelul maxim si cel minim de energie electrică absorbită de reţea într-o lună
  • programul dumneavoastră de lucru
  • Indiferent cine ar fi furnizorul şi care este tipul de ofertă, nu se schimbă:
  • operatorul de distribuţie din zona în care se găseşte consumatorul
  • continuitatea în alimentare şi calitatea tehnică a energiei electrice. Acestea sunt dependente de reţeaua electrică la care este racordat consumatorul
  • serviciul de remediere în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică sau al calităţii necorespunzătoare

Pe langa informatiile de mai sus, in vederea incheierii contractelor de furnizare sunt necesare urmatoarele documente:

1. Cererea de încheiere a contractului de furnizare energie electrică;
2. Adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale reprezentantului societăţii solicitante;
3. Copie dupa certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului/C.I. pentru persoane fizice;
4. Copie dupa actul de infiinţare/actul constitutiv al societătii;
5. Copie actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinţă asupra spaţiului pentru care se solicita furnizarea de energie electrica;
6. Avizul Tehnic de Racordare sau Certificatul de Racordare
7. Durata pentru care se doreşte încheierea contractului de furnizar
Pentru o ofertă personalizată vă invităm să ne contactaţi. La sectiunea CONTACT puteti gasi datele noastre de contact. La telefon, pe e-mail sau fax vă vom răspunde cu aceeaşi seriozitate, promptitudine şi profesionalism care ne garantează serviciile

divider2

Legislatie